ฝนหลวงฯใช้สารฝนหลวงลดความรุนแรงจากพายุลูกเห็บอีสาน

ฝนหลวงฯปรับระดับโจมตีก้อนเมฆ ใช้สารฝนหลวง อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา  ยิงสลายผลึกน้ำแข็งเป็นเม็ดฝน ลดความรุนแรงจากพายุลูกเห็บภาคอีสาน เมื่อวันที่ 13 มี.ค.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ศูนย์ฝนหลวงภาคอีสาน จ.ขอนแก่น เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน เพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ และแก้ไขภัยแล้ง

โดยใช้เครื่องบินแบบปรับความดัน Super King Air และนำสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไดด์ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแกนของผลึกน้ำแข็งในธรรมชาติ ยิงใส่เข้าไปภายในก้อนเมฆที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส เพื่อเร่งกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ผลึกน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นเม็ดน้ำ โดยที่ผลึกน้ำแข็งจะละลายตกลงมาเป็นน้ำฝน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงและความเสียหายอันเกิดจากพายุลูกเห็บลงได้ ซึ่งจัดเครื่องบิน เตรียมพร้อมไว้ที่ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก ซึ่งจะสามารถขึ้นบินปฏิบัติการในพื้นที่ภาคอีสานได้ทันทีในภาวะที่สภาพอากาศมีโอกาสเกิดพายุลูกเห็บ สำหรับการช่วยเหลือพื้นที่เกษตร เติมน้ำเขื่อนหลัก20แห่ง ได้จัดตั้ง2 หน่วย ที่ อุดรธานี และนครราชสีมา พร้อมกับตั้งฐานเติมสารฝนหลวงเพิ่ม 1 ฐาน สนับสนุนการทำฝนหลวงให้ครอบคลุม 20 จังหวัด และสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ แก้ไฟป่า หมอกควัน โดยประสานกับหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด ตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันท่วงที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews