พาณิชย์ตั้งเป้าให้ทับทิมเป็นอัญมณีส่งออกอันดับ 1

สถาบัน GIT มั่นใจ กิจกรรม The World Most Beautiful Ruby Contest จะทำให้ทับทิมเป็นอัญมณีส่งออกอันดับ 1 ของไทยได้ในอนาคต

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ( GIT ) เปิดเผยว่า สถาบันฯในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือ พันธมิตรภาคเอกชน จัด World Ruby Forum งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 60” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 60 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับทับทิมที่ถูกต้อง ให้แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนพร้อมที่จะดันให้ทับทิมให้เป็นอัญมณีส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทย และสนับสนุนให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก

“GIT ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตร อาสนับสนุน และสร้างให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับทับทิมที่ถูกต้อง และตระหนักถึงคุณค่า และความงามของ “ทับทิม” ซึ่งถือได้ว่า เป็น “ราชา” แห่งอัญมณี และยังเป็นอัญมณีที่เป็นจุดแข็งในอุตสาหกรรมพลอยสีของไทย ให้ชาวโลกได้รับทราบ ซึ่งจะมีผลทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการค้าอัญมณีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก”นางดวงกมล กล่าว

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าภายในและระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องจำนวนมาก ซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศได้มากเป็นอันดับที่ 3 เป็นรองแค่ รถยนต์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โดยตลาดสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ยุโรป ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง โดยสินค้าที่ไทยส่งออกมาก ได้แก่ ทองคำ เครื่องประดับทองแท้ เครื่องประดับเงินแท้ และเพชร

โดยการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย นับรวมทองคำ ปี 2559 มีมูลค่าอยู่ที่ 501,080.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.49 ต่อ GDP ของประเทศ โดยในจำนวนนี้เป็นการส่งออกทองคำกว่าครึ่งหนึ่ง ขณะที่การส่งออกทับทิมไปยังตลาดโลกในปีที่ผ่านมามีมูลค่า 9,668.73 ล้านบาท ขยายตัวถึง ร้อยละ 20.93 โดยมีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 41.13 ของมูลค่าการส่งออกพลอยสี และคิดเป็นร้อยละ 1.93 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวม ทั้งนี้ หากไม่รวมทองคำ การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับจะมีมูลค่า 244,432.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.70 ต่อ GDP

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์กำหนดแผนการเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก และในการนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ในโครงการ World Ruby Forum ภายในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ เป็นครั้งที่ 2 และต่อยอดอย่างยิ่งใหญ่จากครั้งที่ 59 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจส่งทับทิมเข้าประกวดจำนวน 32 เม็ด และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้สนใจทั่วโลก ซึ่งทางสถาบันฯได้นำทับทิมที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท จัดแสดงในงานบางกอกเจมส์ ครั้งที่ 60 โดยแต่ละวันมีนักธุรกิจและประชาชนเข้ามาชมทับทิมภายในบูธของสถาบันฯกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สถาบันฯจะกำหนดจัดแผนประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าทับทิมไทยเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศและต่างประเทศกันต่อไป-สำนักข่าวไทย