วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่)

ด้วยจิตศรัทธาและเล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา คณะกรรมการบริหารโรงเจเฮงเส็งตั๊ว หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า โรงเจบางม่วง ได้ยกอาคารโรงเจริมน้ำอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี พร้อมที่ดินประมาณ 2 ไร่ ถวายให้กับพระเดชพระคุณพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย และภายหลังได้ยกฐานะจัดตั้งให้เป็น ‘วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่ )’ ในปี พ.ศ.2548 เพื่อเป็นที่พึงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยถือเป็นวัดนิกายมหายานเพียงแห่งเดียวของจังหวัดนครปฐม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ ซึ่งเป็นพระประธานที่ประดิษฐาน ณ อาคารชั่วคราว หล่อด้วยเนื้อเงินยวงเป็นองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปางลักษณะนั่งขัดสมาธิภาวนา ชุดเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (โหงวโล่วไฉ่ซิ้ง) ไม้หอมเก่าแก่จากเมืองจีน พระแม่กวนอิมปางหมดทุกข์หมดโศก หนึ่งเดียวในเมืองไทย ศาลแปะกง มรดกเก่าแก่แห่งบรรพชน ลุ่มแม่น้ำท่าจีน แมนดาล่าทรายในรูปแบบสองมิติ ซึ่งเปิดให้ชมและอธิษฐานจิตขอพรทุกวัน รวมถึงองค์เทพเจ้าต่างๆ

นอกเหนือจากเข้าไปกราบสักการะเพื่อความเป็นมงคลแล้ว ยังมีกิจกรรมอีกมากให้เลือกทำ เช่น การนวดคลายเส้น แช่เท้าสมุนไพรบำบัดโรค การเลี้ยงอาหารปลาคาร์ฟ นับพันตัวเพี่อเป็นทาน การทำบุญสังฆทานขอขมากรรมประจำเดือนเกิดทุกเดือน หรือจะนั่งชมความร่มรื่นของธรรมชาติรอบๆ บริเวณวัด ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาวสามพราน ไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้ สวนกล้วยไม้ และดอกไม้นานาชนิด นักท่องเที่ยวท่านใดได้มาเยี่ยมเยือนวัดแห่งนี้ ก็จะรู้สึกสดชื่นและสงบยิ่งนัก ช่างแตกต่างจากความวุ่นวายของชีวิตในเมืองจริงๆ

เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00- 18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร.+66 3497 9225
/ขอบคุณ ททท