ศูนย์ศิลปาชีพจัดสร้างสมุดข่อยปาฏิโมกข์หนึ่งในเครื่องสังเค็ดในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ คืบหน้าแล้วกว่า 10 เล่ม พร้อมจัดทำผ้าห่อคัมภีร์ลวดลายโบราณสมัยอยุธยา พร้อมบรรจุลงหีบปาฏิโมกข์สำหรับถวายพระอารามหลวง 41 แห่ง

ศูนย์ศิลปาชีพ จัดสร้างสมุดข่อยปาฏิโมกข์ หนึ่งในเครื่องสังเค็ดในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ คืบหน้าแล้วกว่า 10 เล่ม พร้อมจัดทำผ้าห่อคัมภีร์ลวดลายโบราณสมัยอยุธยา พร้อมบรรจุลงหีบปาฏิโมกข์สำหรับถวายพระอารามหลวง 41 แห่ง

นายชาย มีจำรัส ครูพิเศษศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า แผนกนักเรียนศิลปาชีพเกาะเกิด และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทองได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวังให้จัดสร้างสมุดปาฏิโมกข์ เป็นหนึ่งในชุดประกอบเครื่องสังเค็ดในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับถวายแด่พระภิกษุพระอารามหลวง จำนวน 41 เล่มนั้น ล่าสุดดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 10 เล่ม อยู่ระหว่างลงรักปิดทองประดับปกหน้าและปกหลัง และทยอยเขียนอักษรขอมบาลีปาติโมกข์ลงในสมุดข่อย ความหนา 37 พับ โดยครูและอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอ่านและเขียนภาษาขอม จำนวน 8 คน เมื่อเขียนอักษรเสร็จแล้ว จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาบาลีกรมศิลปากรตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำไปปิดทองส่วนสันขอบสมุดทั้งสี่ด้าน
สำหรับการจัดสร้างสมุดปาฎิโมกข์ถวายพระอารามหลวง ตามธรรมเนียมจะมีผ้าห่อคัมภีร์เพื่อป้องกันสมุดชำรุดเสียหาย ดังนั้น ศูนย์ศิลปาชีพ จึงจัดทำผ้าห่อคัมภีร์อีก 41 ผืน โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและผ้าโบราณก่อนนำลวดลายผ้าโบราณสมัยอยุธยามาออกแบบผ้าห่อคัมภีร์ พร้อมประดับตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มีลวดลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านล่างของผ้าพิมพ์ข้อความ พระบรมศพ 2560 เพื่อแสดงถึงงานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนเพื่อบรรจุในหีบปาฎิโมกข์ประกอบเป็นชุดเครื่องสังเค็ดสำหรับใช้ในพระราชพิธี
/NNT