ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูรหมู่บ้านเสม็ดงาม

ด้วยฝีไม้ลายมืออันประณีตของคนเมืองจันท์ ประกอบกับการเป็นดินแดนที่มีต้นกกขึ้นเป็นจำนวนมาก เสื่อจันทบูรจึงเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี และแหล่งผลิตเสื่อกกผืนงามที่ทุกคนยอมรับ ต้องยกให้กับ “ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูรหมู่บ้านเสม็ดงาม” ที่ชาวบ้านมีการทอเสื่อกกกันแพร่หลายในชุมชน ช่วงว่างเว้นจากการทำไร่หรือฤดูเก็บเกี่ยว

ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ นอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกกฝีมือชาวบ้าน เช่น ที่รองแก้ว ที่รองจาน กล่องใส่กระดาษทิชชู กระเป๋า เสื่อ แล้ว ยังจะได้ชมการสาธิตการทอเสื่อโดยอุปกรณ์ที่เรียกกว่า “ฟืม” ที่ใช้คนทอสองคน สำหรับการทอนั้นจะนำเอ็นมาขึงไว้กับกกที่ย้อมสีและตากแห้งเรียบร้อยแล้ว ร้อยเอ็นผ่านรูฟืมจนเต็ม จากนั้นคนหนึ่งจะเป็นคนพุ่งกกเข้าไประหว่างฟืมกับเอ็น และอีกคนจะทำหน้าที่เลื่อนฟืมมากระทบเส้นกกให้แนบชิดสนิทกัน โดยสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าหากต้องการชมสาธิตการทอเสื่อจันทบูร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand