เทศบาล17จว.ภาคเหนือ น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้

มท.เรียกเทศบาล 17 จังหวัดภาคเหนือประชุมวิชาการสันนิบาต พร้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชุมชน ด้านม.ร.ว.ดิศนัดดาแนะชาวนาหยุดปลูกข้าวที่ไม่ควรปลูก เมื่อวันที่ 8 ก.ย.  นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

โดยมี นายมานพ ปัทมาลัย ประธานคณะกรรมการสันนิบาตภาคเหนือ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีเทศบาลในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 1,000 คนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ได้เชิญม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายมานพ ปัทมาลัย ประธานคณะกรรมการสันนิบาตภาคเหนือ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2560 เป็นการต่อยอดจากการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25- 26 พ.ค ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นการต่อยอดในการนำโครงการพระราชดำริของในหลวง ร.9 มาเผยแพร่ให้กับชาวเทศบาลนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้เชิญ ม.ร.ว.ดิศนัดดา  มาบรรยาย ในหัวข้อการขับเคลื่อนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และในขณะเดียวกันก็ได้พิมพ์หนังสือคู่มือการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปศึกษา ทำความเข้าใจว่า พื้นที่ของตนเองมีความสอดคล้อง กับแนวพระราชดำริเรื่องใดบ้าง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของชุมชน ของแต่ละเทศบาล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews